جستجو

برنج

پخت این برنج در حد برنج پاکستانی بوده ولی دارای عطر و طعم مطلوبی می باشد و با قیمتی مناسب ارائه می گردد.
75,000 ریال
زمان تحویل: 3 تا 5 روز
 پخت این برنج  در حد برنج پاکستانی بوده ولی دارای عطر و طعم مطلوبی می باشد و با قیمتی مناسب ارائه می گردد.