جستجو

پروتئینی

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ران گوساله نر جوان 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: ران کامل(بند ران،مغز ران،کعب ران) گوساله- تمامی استخوان های ران و غضروف ها و دژپیه ها و رگ ها و پی های اصلی دیده شدنی به طور کامل از ان جدا گردیده است. محصول نباید دارای برش های اضافی و بریدگی در ظاهر خود باشد جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود
ناموجود

سردست گوساله نر جوان 900 گرمی

تهیه شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: قطعات کف دست گوساله، سرسینه و گردن گوساله بی استخوان
ناموجود

گوشت تازه خورشتی 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: ران و دست(مغز کف دست) گوساله- ماهیچه ی ران که تمامی استخوان های ران و پی های اصلی، غضروف ها و دژپیه ها و رگ ها دیده شدنی به طور کامل از آن جدا گردیده است. مغز کف دست فاقد استخوان، بافت پیوندی می باشد. وزن تقریبی هر قطعه 100 الی 150 گرم است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود.
ناموجود

راسته گوساله نر جوان 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: راسته- ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت(مهره های 5 تا 13 و مهره های کمر هر 6 مهره) را در برگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت و چربی و دمار پوششی باشد. جهت پاره سنگ از قطعه های کوچکتر راسته استفاده می شود.
ناموجود

ماهیچه گوساله نر جوان 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: ماهیچه (بافت پیوندی استخوان درشت نی و نازک نی ران و زند زیرین و زبرین دست پاک شده. وزن تقریبی هر قطعه 400-300 گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات ماهیچه استفاده می شود.
ناموجود

قلوه گاه گوساله نر جوان 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوساله نر جوان. نوع برش: قلوه گاه کامل گوساله- ماهیچه های حد فاصل ران و سردست (با جداسازی دنده ها). وزن تقریبی هر قطعه 800 الی 1000 گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود.
ناموجود

ران گوسفندی 900 گرمی

تهیه شده از لاشه گوسفندی نر جوان.
ناموجود

سردست گوسفندی 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوسفندی نر جوان. نوع برش: سر دست کامل(کف دست) گوسفندی- شامل عضلات سر دست که استخوان پارویی و ماهیچه دست و بافت های پیوندی و چربی و غضروف های آن گرفته شده(حداکثر چربی قابل مشاهده متصل به گوشت15%). چربی دنده ها و سینه در محصول وجود دارد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر دست استفاده می شود.
ناموجود

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوسفندی نر جوان. نوع برش: قلوه گاه کامل- ماهیچه های حد فاصل ران و سردست (با جداسازی دنده ها). وزن تقریبی هر قطعه 800 الی 1000 گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود.
ناموجود

گردن گوسفندی 900 گرمی

تولید شده از لاشه گوسفندی نر جوان. نوع برش: گردن گوسفندی- کاملا چربی گیری شده است و به صورت عرضی به قطعه های کوچکتر تقسیم می شود. جهت پاره سنگ از گردن استفاده می شود.
ناموجود